Energiemanagement? Plan, do, check, act!

Sinds 2019 is de Wet milieubeheer veranderd. Hiermee is het voor bedrijven verplicht geworden om te besparen op hun energieverbruik. ISO 50001 is de internationale norm voor een energiemanagementsysteem. Door aan deze norm te voldoen, werk je planmatig aan energiereductie. Daarmee voldoe je aan de Wet milieubeheer.

Business people checking their plans

Plan, Do, Check...

Plan

1. Wie zijn de energieverbruikers?
2. Wie binnen je organisatie is verantwoordelijk voor energiemanagement?
3. Heb je de tools om periodiek je energieverbruik te meten, te registreren én te analyseren?
4. Heb je je doelstellingen kunnen formuleren, op basis van de analyse van je energieverbruik?

Do

1. Heb je bepaald wat in jouw geval juiste energiebesparende maatregelen zijn?
2. Heb je een proces op orde waarmee je die maatregelen ook daadwerkelijk uit kunt voeren?
3. Heb je een proces op orde waarmee je die maatregelen ook daadwerkelijk kunt bewaken?

Check

1. Kun je de maatregelen monitoren?
2. Kun je het effect van je maatregelen monitoren?

Act!

A.

Stel je de energiemaatregelen regelmatig bij, op basis van de monitoring?

B.

Communiceer je – intern, maar ook extern – over je doelstellingen, je werkelijke energieverbruik en de behaalde resultaten naar aanleiding van de maatregelen?

Meer gedetailleerde informatie over de Plan-Do-Check-Act/Adapt-methodiek in het kader van energiemanagement vind je op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Aan de slag met energiemanagement?

Wij hebben software ontwikkeld om jou als gebouweigenaar, gebouwgebruiker of investeerder inzicht te geven in het energieverbruik. Hiermee krijg je praktische handvatten dit verbruik te verminderen. Ook biedt onze software de mogelijkheid inzicht te krijgen in het effect van eerder genomen verduurzamingsmaatregelen. Zo wordt niet alleen het effect van je energiebesparende maatregelen heel inzichtelijk, maar voldoe je direct aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van energiemanagement. Benieuwd hoe wij jouw onderneming kunnen ondersteunen?