3

Definieren van besparings "roadmap", gebaseerd op benchmarks en relevante technologieën

Definieren van besparings “roadmap”, gebaseerd op benchmarks en relevante technologieën

3

Define savings roadmap, based on benchmark and relevant technologies

Define savings roadmap, based on benchmark and relevant technologies