Privacy Statement SmartDodos B.V. versie 1.0 december 2017

​Ons beleid met betrekking tot verwerking van klant gegevens berust op de volgende pijlers:

 

Persoonlijke gegevens:


• Wij neme redelijkerwijs alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de beveiliging van onze infrastructuur en de in bezit zijnde persoonsgegevens rekening houdend met de aard van de risico’s, de stand van de techniek en de kosten van implementatie van deze maatregelen.
• Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals het verwerken van uw bestelling, het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van een abonnement aan u, het afhandelen van een sollicitatie en het geven van besparings adviezen
• Geanonimiseerde en geaggregeerde informatie kan gebruikt worden voor het bepalen van benchmarks, vergelijkingen en ontwikkelen van andere diensten voor derden partijen waarbij deze informatie helpt bij het besparen van energie en/of het verduurzamen daarvan.
• We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen en kunnen we nauwkeuriger en betere besparings en verduuzamings adviezen geven
• Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.

 

Waar worden uw persoonlijke gegevens voor gebruikt

 

• Voor het afhandelen van uw aanvragen, door onszelf of door anderen die bij de afhandeling betrokken zijn.
• Voor het leggen van contact met u, voor klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek, of in samenhang met bepaalde transacties.
• Ter ondersteuning van producten of diensten die u van ons hebt afgenomen.
• Door SmartDodos en bepaalde organisaties: voor marketingdoeleinden, als u hiervoor toestemming hebt verleend.
• Voor het op de persoon toespitsen van uw interactie met onze sites, voor het vereenvoudigen van de navigatie en voor het opstellen van statistieken over het gebruik van websites.

 

Uw keuzemogelijkheden

 

• Als we gegevens van u verzamelen, kunt u ons laten weten dat u niet wilt dat deze voor verdere marketingcontacten worden gebruikt.
• Bovendien kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen.